دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی

و نظارت اتاق‏های اصناف

و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهای (ش) ماده (37) و (6) ماده (45) قانون نظام صنفی)

تعاريف

ماده 1- تعاريف:

الف- قانون: قانون نظام صنفي.

ب- بازرس: بازرس فردي است كه با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررات اين آيين­نامه تعيين مي­شود.

ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می­شود.

نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده 2- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی­ربط به­منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می­شود.

تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران برای مدت معین تعیین مي­گردند.

ماده 3  شرایط بکارگیری مدير واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف نداشتن سوء پيشينه كيفري.

ب– سلامت جسمي و روانی.

ج عدم اعتياد به مواد مخدر.

د گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به­استثناء معافیت پزشکی.

هـ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان­ها و فوق­دیپلم در شهرستان­ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته­های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).

و حداكثر سن در زمان جذب براي بازرس 35 سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت 55 سال.

احراز شرايط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان مي­باشد.

تبصره 1 بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره 2- بكارگيري كارمندان اتحاديه­ها و اتاق­های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلي، بلامانع مي­باشد.

تبصره 3- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه­ها و هیات رییسه اتاق­های اصناف به­عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده 4- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

1– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به­منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

2ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به­طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی­ربط.

3– شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت‏گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده (55) قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

4–  همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

5– همکاری با اتحادیه‏های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده5- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

1– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی­صلاح در قالب تیم­های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم­های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).

2– بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).

ماده 6- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

1 شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهگیری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به­منظور دريافت شكايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شكايات وارده از نمونه فرم­ها و نرم­افزارهايي كه توسط اتاق ايران ارایه مي­گردد، استفاده نمايد.

2– ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

3 پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره  در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید  و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

4 ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حكومتي درصورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان­ها

ماده 7- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (6) ماده (45) قانون به منظور مدیریت، سياست­گذاري، برنامه­ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‏هاي اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.

تبصره  انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رییس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده 8- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق­ها:

1 پيگيري و نظارت بر تشكيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان­ها و مراکز استان­ها.

تبصره  اتاق اصناف ایران می­تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان­ها نسبت به هماهنگی بین واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان‏های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

2 رتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش­های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

3 ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.

4 دریافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان‏ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به­صورت هفتگي به­منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليد كنندگان و سایر مسئولين ذي­ربط.

5– شناسایی و تشویق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان­ها بر اساس شاخص‏های ارزیابی عملکرد.

سایر مقررات

ماده 9- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:

  1. از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
  2. از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (7) ماده (72) قانون) متناسب با برنامه­ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده­های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده (6) آیین­نامه اجرایی ماده (47) قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون).

تبصره- اتاق اصناف شهرستان­ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش­بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده 10- دوره­های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره­های موردنیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان­ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می­گردد.

ماده 11- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان برعهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده 12- اين دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده (37) و بند (6) ماده (45) قانون نظام صنفی مشتمل بر (12) ماده و (8) تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهيه و در تاريخ 25/10/1393 به تصويب وزير صنعت،‌ معدن و تجارت رسيد.