نرخ نامه

تا اطلاع ثانوی جهت دریافت نرخ نامه با به همراه داشتن یک قطعه عکس 3*4 و اصل پروانه کسب به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایید.