یکصد و دهمین جلسه

یکصد و دهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

در تاریخ …/…/1394 با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل

و پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

با توجه به ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده 77 قانون نظام صنفی) مصوب مورخ 5/11/1385 وزیر محترم وقت بازرگانی توسط هیات عمومی                     دیوان عدالت اداری، لذا به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه و ضرورت ساماندهی فعالیت آنها در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی همچنین تسهیل فرآیند صدور پروانه کسب،                     آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) بعد از بازبینی و اصلاح، به شرح نسخه پیوست مورد تایید قرار گرفت.

حاضر در جلسه :

محمدرضا نعمت زادهوزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)علی جنتیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشورسیدحسن قاضی زاده هاشمیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصطفی پورمحمدیوزیر دادگستریعلی طیب نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی
غلامرضا بصیری پوررییس شورای عالی استانهاسرتیپ پاسدار حسین اشتریفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محسن جلال پوررییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایرانماشاءاله عظیمیدبیرکل اتاق تعاون ایران
سرهنگ محمدابراهیم کریمینماینده بسیج اصناف کشورعلی فاضلیرییس اتاق اصناف ایران
جلال الدین محمد شکریهنایب رییس اول اتاق اصناف ایرانسید محمود هاشمینایب رییس دوم اتاق اصناف ایران
محمدعلی صدیقی علاءخزانه دار اتاق اصناف ایرانمجتبی صفاییدبیر اتاق اصناف ایران
سعید ممبینیعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایرانعلی یزدانیعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران
غلامحسین شیرینماینده ناظر مجلس شورای اسلامیامید کریمیاننماینده ناظر مجلس شورای اسلامی