یکصد و ششمین جلسه

یکصدو ششمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ 8/9/93 با حضور تشکیل و در اجرای ماده 43 قانون نظام صنفی کشور با پیشنهاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر انتصاب آقای علی یزدانی به عنوان عضو هیات رییسه ششمین دوره اتاق اصناف ایران موافقت گردید.

اعضای حاضر در جلسه:

                 محمدرضا نعمت زاده                 وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)علی جنتیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشورسیدحسن قاضی زاده هاشمیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
                   مصطفی پورمحمدی                                         وزیر دادگستریعلی طیب نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی
مهدی چمرانرییس شورای عالی استانهایسرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدمفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
غلامحسین شافعیرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانمحمدصادق مفتحدبیرکل اتاق تعاون ایران
سرهنگ محمدابراهیم کریمینماینده بسیج اصناف کشورعلی فاضلیرییس اتاق اصناف ایران
جلال الدین محمد شکریهنایب رییس اول اتاق اصناف ایرانسید محمد هاشمینایب رییس دوم اتاق اصناف ایران
فرهاد عزت پورخزانه دار اتاق اصناف ایرانجعفر معماریان طهرانیدبیر اتاق اصناف ایران
مجتبی صفاییعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایرانمجید شجاععضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران