یکصد و هشتمین جلسه

پیرو دعوتنامه شماره 59314/60 مورخ 4/3/1394 یکصد و هشتمین جلسه
هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در روز دوشنبه مورخ11/3/1394
با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.

در ابتدا  از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس هیات عالی نظارت، ضمن خوشامد گویی به حاضرین و تبریک اعیاد شعبانیه، نکاتی درخصوص توجه ویژه دولت به جامعه اصناف و سازمان های صنفی ایراد نمودند. سپس رییس اتاق اصناف ایران گزارشی از عملکرد سال 1393 اتاق، موانع و چالشهای اصناف بخصوص صنوف تولیدی، عوامل موفقیت و اثربخش در عملکرد سازمانهای صنفی و اهم برنامه های مربوط به نوین سازی اصناف و تشکلهای صنفی را ارائه نمودند و در ادامه موارد ذیل پس از بحث و بررسی موردتایید و تصویب قرار گرفت.

  1. بودجه پیشنهادی سال 1394 اتاق اصناف ایران (وفق بند 4 ماده 45 قانون نظام صنفی)
  2. با توجه به تقاضای برخی از اعضای هیات عالی نظارت پیرامون تشکیل جلسات هیات مقرر گردید جلسات هیات عالی نظارت حداقل دو نوبت در سال برگزار گردد.

حاضرین در جلسه :

                   محمدرضا نعمت زاده               وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)علی جنتیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشورسیدحسن قاضی زاده هاشمیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
                      مصطفی پورمحمدی                     وزیر دادگستریعلی طیب نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی
غلامرضا بصیری پوررییس شورای عالی استانهای کشورسرتیپ پاسدار حسین اشتریفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محسن جلال پوررییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانماشااله عظیمیدبیرکل اتاق تعاون ایران
علی فاضلیرییس اتاق اصناف ایرانجلال الدین محمد شکریهنایب رییس اول اتاق اصناف ایران
سید محمد هاشمینایب رییس دوم اتاق اصناف ایرانمحمدعلی صدیقی علاءخزانه دار اتاق اصناف ایران
مجتبی صفاییدبیر اتاق اصناف ایرانسعید ممبینیعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران
سرهنگ محمدابراهیم کریمینماینده بسیج اصناف کشورمحمد عاشورینماینده ناظر مجلس شورای اسلامی
علی یزدانی  عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران