یکصد و هفتمین جلسه

یکصدو هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

  1. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی “موضوع تبصره (1) ماده (21) قانون نظام صنفی”
  2. آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‏ها “موضوع تبصره (4) ماده (21) قانون نظام صنفی”
  3. آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏برداری یا اشتغال از وزارتخانه‏ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی “موضوع ماده (91) قانون نظام صنفی”.
  4. آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی”موضوع تبصره ماده(87) قانون نظام صنفی
  5. دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‏ها و اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها
    موضوع بند (ﻫ) ماده (55) قانون نظام صنفی”
  6. دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور “موضوع بند (د) ماده (55) قانون نظام صنفی”
  7. نامه شماره 8341/ت/113 مورخ 22/4/93 شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش 20درصدی(20%) نرخ هزینه مهر و موم اظهارنامه گمرکی نسبت به سال 1392 مطرح که در اجرای بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با درخواست مذکور موافقت گردید.


اعضاي حاضردرجلسه:

محمدرضا نعمت زاده                                                        وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)علی جنتیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشورسیدحسن قاضی زاده هاشمیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
                   مصطفی پورمحمدی                                         وزیر دادگستریعلی طیب نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی
مهدی چمرانرییس شورای عالی استانهایسرتیپ پاسدار حسین اشتریفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
غلامحسین شافعیرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانماشااله عظیمیدبیرکل اتاق تعاون ایران
سرهنگ محمدابراهیم کریمینماینده بسیج اصناف کشورعلی فاضلیرییس اتاق اصناف ایران
جلال الدین محمد شکریهنایب رییس اول اتاق اصناف ایرانسید محمد هاشمینایب رییس دوم اتاق اصناف ایران
محمدعلی صدیقی علاءخزانه دار اتاق اصناف ایرانمجتبی صفاییدبیر اتاق اصناف ایران
سعید ممبینیعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایرانعلی یزدانی  عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران