یکصد و پنجمین جلسه

یکصد و پنجمین هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در تاریخ …./…./1393 با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت:

الف- آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونهای تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 4 ماده 45 قانون نظام صنفی)

ب- آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استانها (موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی)

ج- اعتراض آقایان امین توانائی و علیرضا هلالی پرگانی از منتخبین انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف آبادان نسبت به مصوبه کمیسیون نظارت آن شهرستان مبنی بر ابطال انتخابات مورخ 31/2/93 اتاق اصناف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به گزارش هیات اعزامی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت به منطقه آزاد اروند مبنی بر اینکه انتخابات اتاق اصناف آبادان در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی انجام پذیرفته است. لذا ضمن لغو مصوبه مورخ 30/4/1393 کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند، انتخابات اتاق اصناف آبادان مورد تایید اعضا قرار گرفت.

اعضای حاضر در جلسه:

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت
علی جنتیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشور
سیدحسن قاضی زاده هاشمیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصطفی پورمحمدیوزیر دادگستری
علی طیب نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی
مهدی چمرانرییس شورای عالی استانها
سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدمفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
غلامحسین شافعیرییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
محمدصادق مفتحدبیر کل اتاق تعاون ایران
سرهنگ محمدابراهیم کریمینماینده بسیج اصناف کشور
علی فاضلیرییس اتاق اصناف ایران
جلال الدین محمد شکریهنایب رییس اول اتاق اصناف ایران
سیدمحمود هاشمینایب رییس دوم اتاق اصناف ایران
فرهاد عزت پورخزانه دار اتاق اصناف ایران
جعفر معماریان طهرانیدبیر اتاق اصناف ایران
مجتبی صفائیعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران
محمد شجاععضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران