یادواره شهدای بسیجی و شش شهید مدافع حرم در سبزوار برگزار شد

یادواره شهدای بسیجی و شش شهید مدافع حرم در سبزوار برگزار شد